లోక్‌సభ ఎన్నికలు 2019: మొదటి ఎన్నికల్లో నెహ్రూను మించిన మెజార్టీ సాధించిన తెలుగు ఎంపీస్వాతంత్ర్యం అనంతరం భారత‌ దేశంలో జరిగిన మొట్టమొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో దేశంలోనే అత్యధిక ఓట్లు పొందిన రికార్డు తెలుగు వ్యక్తి పేరిటే ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *