లోక్‌సభ ఎన్నికల బరిలో చిన్న వయస్కుడు తేజస్వి సూర్య“ఆయన అద్భుత వక్త, చదువుకున్నవారు, మోదీని వ్యతిరేకిస్తే దేశాన్ని వ్యతిరేకించినట్లే అనే భావాలు ఆయనకున్నాయి”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *