‘లోపలకు వెళ్లి చూస్తే, శరీర భాగాలు తెగిపడి కనిపించాయి’శ్రీలంకలో రాజధాని కొలంబోతోపాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆదివారం ఈస్టర్ రోజున మూడు చర్చిలు, మూడు హోటళ్లు లక్ష్యంగా బాంబు పేలుళ్లు సంభవించాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *