వక్షోజాలను ఎందుకు ఐరన్ చేస్తున్నారు? దాని వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏమిటి?‘బ్రెస్ట్ ఐరనింగ్’ ఆచారం గురించి పాఠశాల స్థాయిలోనే బాలికలకు అవగాహన కల్పించాలని యూకే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ యూనియన్ సూచించింది. తప్పనిసరి పాఠ్యాంశాల్లో దీనినీ చేర్చాలని స్పష్టం చేసింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *