వనస్థలిపురం దోపిడీ కేసు: మలక్‌పేటలో ఖాళీ పెట్టె లభ్యంవాహనం నుంచి ఎత్తుకెళ్లిన పెట్టె నుంచి దొంగలు డబ్బులు తీసుకుని దాన్ని మలక్‌పేటలో పడేశారు. స్థానికులిచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు ఆ ఖాళీ పెట్టెను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాహనం నుంచి ఎత్తుకెళ్లిన పెట్టె నుంచి దొంగలు డబ్బులు తీసుకుని దాన్ని మలక్‌పేటలో పడేశారు. స్థానికులిచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు ఆ ఖాళీ పెట్టెను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *