వరంగల్‌లో విజయశాంతి అరెస్ట్ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా వరంగల్ కలెక్టరేట్ ముట్టడికి యత్నించిన విజయశాంతిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆమెతోపాటు ఇతర నాయకులనను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా వరంగల్ కలెక్టరేట్ ముట్టడికి యత్నించిన విజయశాంతిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆమెతోపాటు ఇతర నాయకులనను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *