వారణాసిలో మోదీ మీద పోటీ చేస్తున్నకాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సొంత పార్టీనే విమర్శించారా? :Fact Check‘మనం పార్టీకి బానిసలమయ్యాం. ఇక మన పిల్లలకు అవకాశాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? ఆయన ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతాడో ఆయనకే అర్థం కాదు. మనమేమో, ఆయనను పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీని చేశాం.’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *