వావ్.. కళ్లుచెదిరే లుక్‌తో మారుతీ స్విఫ్ట్..!స్విఫ్ట్ కారులోనే ఒక కొత్త వేరియంట్ రోడ్డుపై దర్శనమిచ్చింది. దీని పేరు మారుతీ సుజుకీ స్పోర్ట్. ఇదొక మోడిఫైడ్ కారు. కుహల్ రేసింగ్ సంస్థ ఈ కారును రూపొందించింది. కారు ప్రేమికులను ఇది ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. స్విఫ్ట్ కారులోనే ఒక కొత్త వేరియంట్ రోడ్డుపై దర్శనమిచ్చింది. దీని పేరు మారుతీ సుజుకీ స్పోర్ట్. ఇదొక మోడిఫైడ్ కారు. కుహల్ రేసింగ్ సంస్థ ఈ కారును రూపొందించింది. కారు ప్రేమికులను ఇది ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *