వావ్.. దుమ్మురేపే లుక్‌తో బజాజ్ ‘అవెంజర్’ బైక్!బజాజ్ అవెంజర్ 220 స్టాక్ మోడల్‌లో 220 ఇంజిన్ ఆయిల్ కూల్డ్ 4 స్ట్రోక్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇంజిన్ మాగ్జిమమ్ పవర్ 19.03 హెచ్‌పీ@8400 ఆర్‌పీఎం, మాగ్జిమమ్ టార్క్ 17.5 ఎన్ఎం@ 7000 ఆర్‌పీఎం. బజాజ్ అవెంజర్ 220 స్టాక్ మోడల్‌లో 220 ఇంజిన్ ఆయిల్ కూల్డ్ 4 స్ట్రోక్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇంజిన్ మాగ్జిమమ్ పవర్ 19.03 హెచ్‌పీ@8400 ఆర్‌పీఎం, మాగ్జిమమ్ టార్క్ 17.5 ఎన్ఎం@ 7000 ఆర్‌పీఎం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *