‘విజయవాడ ఏమైనా ఉత్తర కొరియానా.. ఏపీకి రావాలంటే వీసాలు తీసుకోవాలా“విజయవాడ లోపలికి రానివ్వం, ఉండనివ్వం అంటే అది ఆంధ్రప్రదేశా? నార్త్‌ కొరియానా? అంటే అక్కడికి వెళ్లాలంటే వీసాలు తీసుకోవాలా? క్రిమినల్‌ బ్యాగ్రౌండ్‌ చెక్‌ చేయించాలా?”- వర్మ

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *