విజయ్ సినిమాలో విలన్‌గా షారుఖ్.. షాకింగ్ రూమర్ నిజమే!అట్లీ కుమార్ హిందీలో షారుఖ్‌తో ఓ సినిమాను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తమిళంలో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన ‘మెర్సల్’ను హిందీలో షారుఖ్‌తో అట్లీ చేయనున్నారని సమాచారం.అట్లీ కుమార్ హిందీలో షారుఖ్‌తో ఓ సినిమాను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తమిళంలో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన ‘మెర్సల్’ను హిందీలో షారుఖ్‌తో అట్లీ చేయనున్నారని సమాచారం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *