విడాకుల కేసు: రాహుల్ ప్రధాని అయి, ఆ పథకం వస్తే భరణం చెల్లిస్తానన్న భర్త!ఈ ఎన్నికల్లో తాము అధికారంలోకి వస్తే దేశంలోని నిరుపేద కుటుంబాలకు కనీస ఆదాయ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఇటీవల ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఎన్నికల్లో తాము అధికారంలోకి వస్తే దేశంలోని నిరుపేద కుటుంబాలకు కనీస ఆదాయ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఇటీవల ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *