విరానికా మరో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతోంది.. మంచు విష్ణు ట్వీట్, నెటిజన్ల ట్రోలింగ్మంచు విష్ణు తన అభిమానులతో శుభవార్త పంచుకున్నారు. తన భార్య విరానిక మరో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు ఉన్న విష్ణుపై నెటిజన్లు ట్రోలింగ్ మొదలుపెట్టారు.మంచు విష్ణు తన అభిమానులతో శుభవార్త పంచుకున్నారు. తన భార్య విరానిక మరో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు ఉన్న విష్ణుపై నెటిజన్లు ట్రోలింగ్ మొదలుపెట్టారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *