విశాఖలో కిడ్నీ రాకెట్.. అమాయకులే ఈ గ్యాంగ్ టార్గెట్అమాయకులకు డబ్బు ఆశచూపి కిడ్నీలు దోచేస్తున్న గ్యాంగ్ గుట్టును ఓ బాధితుడు బట్టబయలు చేశాడు. ఈ కిడ్నాప్ గ్యాంగ్ ఆగడాలు చూసి పోలీసులే షాక్ తింటున్నారు. బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ మీదుగా విశాఖలో ఈ దందా జరుగుతున్నట్లు తేలింది. అమాయకులకు డబ్బు ఆశచూపి కిడ్నీలు దోచేస్తున్న గ్యాంగ్ గుట్టును ఓ బాధితుడు బట్టబయలు చేశాడు. ఈ కిడ్నాప్ గ్యాంగ్ ఆగడాలు చూసి పోలీసులే షాక్ తింటున్నారు. బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ మీదుగా విశాఖలో ఈ దందా జరుగుతున్నట్లు తేలింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *