విశాఖలో విషం తాగిన ప్రేమజంట.. ప్రియుడి మృతివీరిని శ్రీకాకుళం జిల్లా వీరఘట్టం మండలం ఆడారు గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ, కమలగా పోలీసులు గుర్తించారు. సత్యనారాయణ ఘటనాస్థలంలోనే చనిపోగా.. కమల పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రికి తరలించారువీరిని శ్రీకాకుళం జిల్లా వీరఘట్టం మండలం ఆడారు గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ, కమలగా పోలీసులు గుర్తించారు. సత్యనారాయణ ఘటనాస్థలంలోనే చనిపోగా.. కమల పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *