విశాఖ: అక్కకు న్యాయం చేయాలని వెళ్తే యువతిని వేధించిన సీఐ!మేనమామ కొడుకు తన సోదరిని మోసం చేశాడని, ఆమెకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఓ యువతి పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్తే పోలీసులే ఆమెను లైంగికంగా వేధించిన ఘటన విశాఖలో చోటు చేసుకుంది. మేనమామ కొడుకు తన సోదరిని మోసం చేశాడని, ఆమెకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఓ యువతి పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్తే పోలీసులే ఆమెను లైంగికంగా వేధించిన ఘటన విశాఖలో చోటు చేసుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *