వి.వి.వినాయక్‌ హీరోగా దిల్ రాజు సినిమా!ఈ వయసులో వినాయక్ హీరో ఏమిటి అని ప్రేక్షకుల్లో ఓ ప్రశ్న తలెత్తే అవకాశముంది. అయితే, ఈ సినిమా కథ నడి వయస్సు వ్యక్తికి సంబంధించినదేనట.ఈ వయసులో వినాయక్ హీరో ఏమిటి అని ప్రేక్షకుల్లో ఓ ప్రశ్న తలెత్తే అవకాశముంది. అయితే, ఈ సినిమా కథ నడి వయస్సు వ్యక్తికి సంబంధించినదేనట.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *