వీడియో: భాగ్యనగరంలో అట్టహాసంగా హనుమాన్ శోభాయాత్రహైదరాబాద్‌లో హనుమాన్ శోభాయాత్ర అట్టహాసంగా సాగుతోంది. గౌలిగూడ రామాలయం వద్ద ప్రారంభమైన యాత్ర చార్మినార్ మీదుగా తాడ్‌బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం వరకు కొనసాగుతుంది.హైదరాబాద్‌లో హనుమాన్ శోభాయాత్ర అట్టహాసంగా సాగుతోంది. గౌలిగూడ రామాలయం వద్ద ప్రారంభమైన యాత్ర చార్మినార్ మీదుగా తాడ్‌బండ్ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం వరకు కొనసాగుతుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *