వెంకటేష్ ఇంట పెళ్లి సందడి.. సల్లు భాయి ఆగయా!హైదరాబాద్ రేస్ క్లబ్ చైర్మన్ సురేందర్ రెడ్డి మనవడు వినాయక్ రెడ్డితో గత కొంతకాలంగా ఆశ్రిత ప్రేమలో ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయడంతో పెద్దలు వివాహానికి అంగీకరించారు.హైదరాబాద్ రేస్ క్లబ్ చైర్మన్ సురేందర్ రెడ్డి మనవడు వినాయక్ రెడ్డితో గత కొంతకాలంగా ఆశ్రిత ప్రేమలో ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయడంతో పెద్దలు వివాహానికి అంగీకరించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *