వేగం తీసిన ప్రాణం.. కర్ణాటకలో తొమ్మిది మంది దుర్మరణంహోలీ వేడుకల కోసం గోవా వెళ్లి తిరుగుప్రయాణంలో 9మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కర్ణాటకలోని విజయపూర్ జిల్లా సిండగి తాలూకా చిక్కసిండగి వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హోలీ వేడుకల కోసం గోవా వెళ్లి తిరుగుప్రయాణంలో 9మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కర్ణాటకలోని విజయపూర్ జిల్లా సిండగి తాలూకా చిక్కసిండగి వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *