వైపర్ హెల్మెట్.. వర్షంలోనూ బైక్‌పై దూసుకెళ్లొచ్చు!వైపర్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సాయంతో పనిచేస్తుంది. మోటార్ ఆన్ చేస్తే వైపర్ హెల్మెట్ స్క్రీన్‌ను క్లీన్ చేస్తుంది. బైక్ రైడర్లకు వర్షా కాలం ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. వైపర్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సాయంతో పనిచేస్తుంది. మోటార్ ఆన్ చేస్తే వైపర్ హెల్మెట్ స్క్రీన్‌ను క్లీన్ చేస్తుంది. బైక్ రైడర్లకు వర్షా కాలం ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *