వైరల్ పిక్: ఆమెతో పెళ్లికాలేదు అయినా తండ్రైన హీరోబాలీవుడ్ హీరో అర్జున్ రాం పాల్ తండ్రి కాబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ.. తన ప్రియురాలు గాబ్రియేల్లాతో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశారు.బాలీవుడ్ హీరో అర్జున్ రాం పాల్ తండ్రి కాబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ.. తన ప్రియురాలు గాబ్రియేల్లాతో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *