శభాష్ అభినందన్.. సిక్ లీవ్ పెట్టి ఎక్కడికి వెళ్లాడంటే..!పాక్ చెర నుంచి విడుదలైన వింగ్ కమాండ్ అభినందన్ మరోసారి రియల్ హీరో అనిపించుకున్నాడు. నాలుగువారాలపాటు అతడు సిక్ లీవ్ పెట్టాడు. కానీ ఈ టైంలో అతడు ఇంటికి వెళ్లలేదు.పాక్ చెర నుంచి విడుదలైన వింగ్ కమాండ్ అభినందన్ మరోసారి రియల్ హీరో అనిపించుకున్నాడు. నాలుగువారాలపాటు అతడు సిక్ లీవ్ పెట్టాడు. కానీ ఈ టైంలో అతడు ఇంటికి వెళ్లలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *