శిల్పినే కబళించబోయిన శిల్పం‘ఆడమ్’ శిల్పం తయారీ ప్రారంభించిన కొద్ది నెలలకే జబ్బు పడ్డాను. తలనొప్పి, వాంతులు చేసుకునేదాన్ని. న్యూరాలజిస్ట్‌లు, రుమటాలిజస్ట్‌లు, ఎండోక్రినాలజిస్ట్‌లు.. ఇలా ఎంత మంది స్పెషలిస్టులను కలిసినా ఏమీ తెలియలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *