‘శివన్’.. ఈ బూతు బొమ్మ జుగుప్సాకరంసాయితేజ, తరుణి సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్ర టీజర్ ఇటీవల విడుదలై మిలియన్ డిజిటల్ వ్యూస్‌ని రాబట్టింది. రక్తపాతం, హింస, బోల్డ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఈ చిత్రంలో ఏదో విషయం ఉన్నట్టుగానే టీజర్‌ను కట్ చేశారు.సాయితేజ, తరుణి సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్ర టీజర్ ఇటీవల విడుదలై మిలియన్ డిజిటల్ వ్యూస్‌ని రాబట్టింది. రక్తపాతం, హింస, బోల్డ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఈ చిత్రంలో ఏదో విషయం ఉన్నట్టుగానే టీజర్‌ను కట్ చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *