శ్రీకాంత్ ‘మార్షల్’ టీజర్: ఇదో మెడికల్ థ్రిల్లర్!శ్రీకాంత్ ముఖ్య పాత్ర పోషించిన సినిమా ‘మార్షల్’. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను తాజాగా విడుదల చేశారు. టీజర్ చూస్తుంటే ఇదేదో కొత్త కాన్సెప్ట్‌లా అనిపిస్తోంది. వైద్య వృత్తి చుట్టూ తిరిగే క్రైం స్టోరీ అని అర్థమవుతోంది. శ్రీకాంత్ ముఖ్య పాత్ర పోషించిన సినిమా ‘మార్షల్’. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను తాజాగా విడుదల చేశారు. టీజర్ చూస్తుంటే ఇదేదో కొత్త కాన్సెప్ట్‌లా అనిపిస్తోంది. వైద్య వృత్తి చుట్టూ తిరిగే క్రైం స్టోరీ అని అర్థమవుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *