శ్రీలంకలో కేఏ పాల్.. మాజీ అధ్యక్షుడు రాజపక్సేతో భేటీ?శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్నకేఏ పాల్ మహీంద రాజపక్సే‌తో భేటీ అయ్యారా? ఆయన శ్రీలంక మాజీ అధ్యక్షుడితో కలిసి కాఫీ తాగుతున్న ఫొటో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది. శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్నకేఏ పాల్ మహీంద రాజపక్సే‌తో భేటీ అయ్యారా? ఆయన శ్రీలంక మాజీ అధ్యక్షుడితో కలిసి కాఫీ తాగుతున్న ఫొటో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *