శ్రీలంకలో దాడులను భారత్ ముందే ఎలా పసిగట్టింది?శ్రీలంకలో స్థానిక ఇస్లామిస్ట్ గ్రూపు దాడులకు పాల్పడే అవకాశం ఉందన్న విషయాన్ని భారత్‌ ముందుగానే ఎలా పసిగట్టగలిగింది? శ్రీలంక నిఘా వర్గాలు ఆ విషయాన్ని ఎందుకు గుర్తించలేకపోయాయి?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *