శ్రీలంకలో భీకర కాల్పులు.. 15 మంది ఉగ్రవాదులు హతంఈస్టర్‌ సండే సందర్భంగా శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో నరమేథాన్ని సృష్టించిన ఉగ్రవాదులు శుక్రవారం సాయంత్రం మరోసారి ఆత్మాహుతి దాడికి తెగబడ్డారు.ఈస్టర్‌ సండే సందర్భంగా శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో నరమేథాన్ని సృష్టించిన ఉగ్రవాదులు శుక్రవారం సాయంత్రం మరోసారి ఆత్మాహుతి దాడికి తెగబడ్డారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *