శ్రీలంకలో మరో పేలుడు, భయంతో పరుగులు తీసిన ప్రజలుఅధికారులు తాము కనుగొన్న బాంబును నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఉద్దేశ పూర్వకంగా చేసిన పేలుడే ఇది అని సంఘటనా స్థలంలో ఉన్న బీబీసీ తమిళ ప్రతినిధి తెలిపారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *