శ్రీలంకలో మళ్లీ భయం.. పేలుడు సామగ్రితో కొలంబో వైపు కంటెయినర్శ్రీలంక మళ్లీ పేలుళ్ల భయంతో వణికిపోతోంది. భారీ పేలుడు పదార్థాలతో ఓ కంటైనర్ లారీ, వ్యాన్ కొలంబో వైపు వస్తున్నట్లు ఆ దేశ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరించాయి. దీంతో పోలీసులు హై అలర్ట్ విధించారు.శ్రీలంక మళ్లీ పేలుళ్ల భయంతో వణికిపోతోంది. భారీ పేలుడు పదార్థాలతో ఓ కంటైనర్ లారీ, వ్యాన్ కొలంబో వైపు వస్తున్నట్లు ఆ దేశ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరించాయి. దీంతో పోలీసులు హై అలర్ట్ విధించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *