శ్రీలంకలో ముస్లిం వ్యతిరేక అల్లర్లు… రాత్రిపూట కర్ఫ్యూఫేస్‌బుక్‌లో ఒక వ్యక్తి చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివాదం చెలరేగిన తరువాత క్యాథలిక్ క్రైస్తవులు ఎక్కువగా ఉండే చిలా పట్టణంలో మసీదులు, ముస్లింల దుకాణాలపై దాడులు జరిగాయని పోలీసులు తెలిపారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *