శ్రీలంక దాడులు: 'భారీ నిఘా వైఫల్యం'… ‘ఏప్రిల్ మొదట్లోనే హెచ్చరించిన భారత్, అమెరికా నిఘా సంస్థలు’ – అమెరికా మీడియాశ్రీలంకలో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడుల్లో మృతుల సంఖ్య 310కి చేరింది. నిఘా సంస్థలు ముందే హెచ్చరించినా దేశాధ్యక్షుడు, ప్రధాని మధ్య విభేదాలు దీనిని అడ్డుకోలేకుండా చేశాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *