శ్రీలంక పేలుళ్లు: ఈ ఫొటోలు నిజమేనాసోషల్ మీడియాలో కొన్ని భయానకమైన చిత్రాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇటీవల శ్రీలంకలో జరిగిన బాంబు పేలుళ్లకు సంబంధించినవి అంటూ ఆ ఫొటోలను వేలాది మంది షేర్ చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *