శ్రీలంక పేలుళ్లు: కర్ఫ్యూ విధింపు.. హై అలర్ట్ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి సోమవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు కర్ఫ్యూ అమలు. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి సోమవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు కర్ఫ్యూ అమలు. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *