శ్రీలంక పేలుళ్లు: బాంబు పేల్చిన వ్యక్తితో మాట్లాడిన చర్చి ఫాదర్.. అప్పుడేం జరిగిందిఆత్మాహుతి దాడి చేసినట్టు భావిస్తున్న వ్యక్తి శ్రీలంకలోని మట్టకాలప్పు ప్రాంతంలో ఉన్న సియోన్ చర్చి దగ్గర ఫాదర్ స్టాన్లీకి ఎదురుపడ్డారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *