శ్రీలంక పేలుళ్లు: ‘మా ఊరి మనిషికి సంబంధాలుండటం బాధాకరమే.. మేమంతా షాక్‌లో ఉన్నాం’‘మత బోధకుడిగావున్న సాధారణ వ్యక్తి ఏదో ఒకరోజు ఇలాంటి హింసాత్మక దాడులకు పాల్పడి, ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తాడని, స్థానిక అతివాద సంస్థలు-ఐఎస్ లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలకు మధ్య కొత్త సంబంధాలకు తెరలేపుతాడని కొందరు ముందే ఊహించి ఉండొచ్చు.’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *