శ్రీలంక పేలుళ్లు.. విజయనగరంలో సోదాలుశ్రీలంక పేలుళ్లు ప్రపంచదేశాలను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేశాయి. పేలుళ్ల నేపథ్యంలో పలు దేశాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని విజయనగరం ఆస్పత్రిలో బాంబ్ నిర్వీర్య దళం సోదాలు నిర్వహించింది.శ్రీలంక పేలుళ్లు ప్రపంచదేశాలను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేశాయి. పేలుళ్ల నేపథ్యంలో పలు దేశాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని విజయనగరం ఆస్పత్రిలో బాంబ్ నిర్వీర్య దళం సోదాలు నిర్వహించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *