శ్రీలంక పేలుళ్లు.. 253కు తగ్గిన మృతుల సంఖ్యకొలంబోలోని పలు చర్చిలు, హోటళ్ల వద్ద జరిపిన పేలుళ్లలో మొత్తం 359 మంది మరణించినట్లు అధికారులు ఇంతకుముందు పేర్కొన్నారు. తాజాగా ఈ సంఖ్యను 253కు కుదించారు. దీనికి కారణాలను కూడా వివరించారు.కొలంబోలోని పలు చర్చిలు, హోటళ్ల వద్ద జరిపిన పేలుళ్లలో మొత్తం 359 మంది మరణించినట్లు అధికారులు ఇంతకుముందు పేర్కొన్నారు. తాజాగా ఈ సంఖ్యను 253కు కుదించారు. దీనికి కారణాలను కూడా వివరించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *