షాకింగ్ న్యూస్: ‘సైరా’ సెట్‌ను తగలబెట్టారా.. ఇన్సూరెన్స్ కోసమా!ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో సెట్ పూర్తిగా కాలిపోయింది. దాదాపు రూ.3 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి ఓ ప్రముఖ ఇంగ్లిష్ పత్రిక ప్రచురించిన కథనం సంచలనంగా మారింది.ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో సెట్ పూర్తిగా కాలిపోయింది. దాదాపు రూ.3 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి ఓ ప్రముఖ ఇంగ్లిష్ పత్రిక ప్రచురించిన కథనం సంచలనంగా మారింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *