షావోమికి చుక్కలు చూపిస్తోన్న రియల్‌మి!రియల్‌మి కేవలం ఆరు నెలలలోనే 4వ అతిపెద్ద స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌గా అవతరిచింది. త్వరలోనే ఇది మూడో స్థానంలోకి వచ్చే అవకాశముంది. మరోవైపు షావోమి.. ఇండియాలో టాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌గా కొనసాగుతోంది. రియల్‌మి కేవలం ఆరు నెలలలోనే 4వ అతిపెద్ద స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌గా అవతరిచింది. త్వరలోనే ఇది మూడో స్థానంలోకి వచ్చే అవకాశముంది. మరోవైపు షావోమి.. ఇండియాలో టాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌గా కొనసాగుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *