సంఝౌతా రైలు పేలుళ్ల కేసులో నలుగురు నిందితులూ నిర్దోషులే.. తీర్పుపై పాక్ నిరసనసంఝౌతా రైలు పేలుళ్ల కేసులో నలుగురు నిందితులనూ నిర్దోషులుగా తేల్చుతూ పంచ్‌కుల ఎన్ఐఏ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *