సక్సెస్ వచ్చింది.. కానీ పేటీఎం ఫెయిలే..!పేటీఎం ఎప్పుడూ కూడా అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి సంస్థలతో పోటీ పడాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకోలేదు. పేటీఎంలో పెద్ద ఇన్వెస్టర్ అయిన అలీబాబా కూడా పోటీపడే స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ఎప్పుడు భారీ మొత్తంలో పెట్టబడులు పెట్టలేదు. పేటీఎం ఎప్పుడూ కూడా అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి సంస్థలతో పోటీ పడాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకోలేదు. పేటీఎంలో పెద్ద ఇన్వెస్టర్ అయిన అలీబాబా కూడా పోటీపడే స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ఎప్పుడు భారీ మొత్తంలో పెట్టబడులు పెట్టలేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *