సముద్రంలోని ఇంట్లో కాపురం చేస్తున్న ప్రేమజంటకు మరణ శిక్ష పడనుందా…థాయ్‌లాండ్ సార్వభౌమత్వానికి ముప్పు కలిగించారని నౌకాదళం ఆరోపణలు చేసిన అనంతరం అమెరికన్ చాద్ ఎల్వర్‌టౌస్కీ, ఆయన ప్రియురాలు సుప్రనీ తెప్డెట్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *