సర్వదర్శనానికి 12గంటలు


తిరుమలలో శుక్రవారం భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. దాదాపు 70వేలమంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. సర్వదర్శనానికి దాదాపు 12గంటలు, స్లాటెడ్‌ సర్వ, దివ్యదర్శనాలకు దాదాపు 3గంటల సమయం పడుతోంది. ఆదివారం ఆర్జితసేవలకు సంబంధించి విజయాబ్యాంకులో శనివారం లక్కీడిప్‌ జారీచేసే టికెట్లు సుప్రభాతం:50, కల్యాణోత్సవం:80 అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆన్‌లెన్‌లో రూ.300టికెట్లు పొందడానికి ww.tt-d-se-vaon-l-ine.-co-mలో సంప్రదించాలి.
– తిరుమల, ఆంధ్రజ్యోతి

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *