సాయాజీ షిండే ఒక నటుడా.. దున్నపోతుమీద యముడి వేషం ఒకటి: కోట ఫైర్అల్లరి నరేష్ హీరోగా నటించిన ‘యముడికి మొగుడు’ సినిమాలో సాయాజీ షిండే యముడి పాత్ర చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పాత్ర గురించి కోట ప్రస్తావిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.అల్లరి నరేష్ హీరోగా నటించిన ‘యముడికి మొగుడు’ సినిమాలో సాయాజీ షిండే యముడి పాత్ర చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పాత్ర గురించి కోట ప్రస్తావిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *