సినిమా టిక్కెట్ పంపుతా.. పాప్‌కార్న్ తింటూ చూడండి: రాధారవికి సమంత చురకలునయనతార సహచర నటి, దక్షిణాదిలో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోయిన్ సమంత అక్కినేని కూడా రాధారవిపై కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. ఈ మేరకు ట్వీట్ చేశారు.నయనతార సహచర నటి, దక్షిణాదిలో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోయిన్ సమంత అక్కినేని కూడా రాధారవిపై కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. ఈ మేరకు ట్వీట్ చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *