సీఎం చంద్రబాబు ఇంటి సమీపంలో అగ్నిప్రమాదంఉండవల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రమాదానికి కారణాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.ఉండవల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రమాదానికి కారణాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *