సూట్ కేసులో మానవ పిండం.. ముంబయికి అక్రమ రవాణామానవ పిండాన్ని భారత్‌కు అక్రమంగా రవాణా చేయడం ఇది తొలిసారి కాదని, ఆ వ్యక్తి చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి అందించిన సమాచారంతో, ఓ ప్రముఖ ఐవీఎఫ్ క్లినిక్‌పై అధికారులకు అనుమానం కలిగింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *