సెక్స్ అవసరం లేదా.. మహిళా పైలట్‌ను రెస్టారెంట్‌కు పిలిచి!శిక్షణ నిమిత్తం హైదరాబాద్ వచ్చిన ఓ మహిళా పైలట్‌ను ఎయిరిండియాకు చెందిన సీనియర్ కెప్టెన్ లైంగికంగా వేధించాడు. ఓ సాయంత్రం వేళ ఆమెను డిన్నర్‌కు పిలిచి తన అసలు రంగు బయటపెట్టాడు.శిక్షణ నిమిత్తం హైదరాబాద్ వచ్చిన ఓ మహిళా పైలట్‌ను ఎయిరిండియాకు చెందిన సీనియర్ కెప్టెన్ లైంగికంగా వేధించాడు. ఓ సాయంత్రం వేళ ఆమెను డిన్నర్‌కు పిలిచి తన అసలు రంగు బయటపెట్టాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *